Παραδοσιακή Γερμανική «τέχνη» με μεγάλη αξία

Η αναπαραγωγική μονάδα προμηθεύεται πατρογονικό πληθυσμό, υψηλών προδιαγραφών και γενετικού δυναμικού από εγκεκριμένες μονάδες αναπαραγωγής. Οι προδιαγραφές των ζώων αυτών έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να εξασφαλίζουν υψηλές αναπαραγωγικές αποδόσεις και κορυφαίας ποιότητας νωπού κρέατος ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς.
Για να εξασφαλισθεί το υψηλό επίπεδο υγείας των ζώων της μονάδας της εταιρίας μας, τα ζώα προέρχονται πάντα από φάρμες S.P.F. (specific pathogenic free) δηλαδή ελεύθερες οποιουδήποτε παθογόνου νοσήματος.

ΑΡΙΣΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μετά τον τεμαχισμό του νωπού κρέατος στην μονάδα τεμαχισμού, τα κρεατοτεμάχια μεταφέρονται στην κύρια παραγωγική μονάδα. Εκεί αφού προστεθούν οι απαιτούμενες Β’ ύλες (π.χ. αλάτι, καρυκεύματα, κλπ), τα προϊόντα ενθηκεύονται με την βοήθεια γεμιστικών μηχανών και οδηγούνται στο χώρο της θερμικής επεξεργασίας. Μετά την θερμική επεξεργασία τα προϊόντα αποκτούν την τελική τους μορφή και συσκευάζονται.
Όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας βρίσκονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες και εφαρμόζονται σε αυτά αυστηροί χημικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι από το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στις συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας των χώρων παραγωγής. Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες και τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία του κρέατος έχουν κατασκευαστεί από ανοξείδωτα υλικά, το δάπεδο και οι τοίχοι είναι φτιαγμένα από ειδικό υλικό που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών ενώ όλοι οι χώροι παραγωγής καθαρίζονται, απολυμαίνονται και αποστειρώνονται σχολαστικά κάθε μέρα.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

Οι εργαζόμενοι στην παραγωγή έχουν εκπαιδευθεί ώστε καθημερινά να τηρούν όλους τους κανόνες υγιεινής και να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
Το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, εργάζεται με υπευθυνότητα και ζήλο ελέγχοντας ότι το τελικό προϊόν που ο καταναλωτής θα απολαύσει, προέρχεται από την πιο άψογη και αυστηρή παραγωγική διαδικασία.